Spelledarbeslut

Ansökan om dödsfall (2007-01-04)

Spelledarrådet har beslutat följande:

"Jag vill ta död på min karaktär!" - Då ska du ta kontakt med HK genom att skicka ett PM till SPELLEDARRÅDET.

I detta PM ska det ingå varför du OFF vill ha död på din karaktär. Hur du har tänkt att det ska hända och varför ON. Du ska även ange ungefär när det ska ske. Ju mer du anger desto mer har HK att gå på i sitt beslutfattande.

När du angett detta så kommer det tas upp i HK och den spelledare vars område berörs mest av dödsfallet kan välja att ställa följdfrågor kring din karaktärs död eller komma med förslag så det passar in i ett planerat händelseförlopp. Även andra spelledare har självfallet rätt att ställa följdfrågor.

När ett beslut fattats kommer HK skicka ett PM tillbaka där beslutet står angivet.