Spelledarbeslut

Animagus (2005-10-18)

Fråga från spelare:

Får man bli animagus?

Spelledarrådet har beslutat följande:

Ja, under vissa förutsättningar:

För att studera med en mentor krävs följande:

 1. Karaktären måste ha en professor som är behörig inom Förvandlingskonsten som tränar med honom/henne.
 2. Karaktären måste ha tränat minst 3 år med denne mentor.
 3. Träningarna ska postas i forumet så att alla kan se karaktärens utveckling.
 4. En bra motivering för vilket djur personen i fråga ska bli ska skickas via PM till SPELLEDARRÅDET. Spelledarrådet kommer sedan godkänna eller neka denna motivering.
 5. Karaktären måste ha fått U i ämnet FVK minst två gånger under sin skoltid och resten Ö.
 6. Karaktären måste gå ut årskurs 1 innan denna kan börja träna.

För att studera på egen hand/utan mentor krävs följande:

 1. Karaktären måste ha haft U i FVK under de senaste 4 åren i skolan.
 2. Karaktären måste studerat och övat minst 4 år innan det kan lyckas.
 3. Karaktären måste nått upp till sjätte klass innan förvandlingen kan lyckas helt.
 4. Träningarna ska postas i forumet så att alla kan se karaktärens utveckling.
 5. En bra motivering för vilket djur personen i fråga ska bli ska skickas via PM till SPELLEDARRÅDET. Spelledarrådet kommer sedan godkänna eller neka denna motivering.
 6. Karaktären måste gå ut årskurs 1 innan denna kan börja träna.

I bägge fall ska SPELLEDARRÅDET först kontaktas med namn + efternamn, elevhem samt årskurs! Detta är för att vi ska kunna ha koll på karaktärens utveckling.

Övriga regler:

 1. En mentor får max träna 1 elev i taget eftersom detta kräver mycket tid av en professor. Det är orealtistiskt att tro att en professor kan hinna med att träna fler än en elev i taget.
   
 2. Eftersom vi vill begränsa antalet animagusar som springer runt på slottet har vi valt att endast 3 stycken kommer få möjlighet att träna själva/utan mentor i taget. Först-till-kvarn-principen gäller. Om platserna är fulltaliga måste du antingen söka upp en mentor eller vänta tills en av de nuvarande animagusaspiranterna avslutar eller avbryter sin träning.