Spelledarbeslut

Angående Spelledare (2005-10-19)

1. Kommentar från spelare:

Morian är för inaktiv för att han borde få vara SL.

2. Fråga från Spelledare:

Bör Cider bör ha officiell Spelledarstatus när han inte är inblandad i spelanet överhuvudtaget?

3. Fråga från Spelledarrådet:

Borde vi ta in fler medlemmar i HK?

Spelledarrådet har beslutat följande:

1 - Morian: Han sitter kvar tills han själv inte vill vara SL längre. Han är engagerad i HK-diskussioner så att det räcker. Om han inte har tid att svara på allt som rör rektorn, så finns det en aktiv biträdande rektor (Griselda Goldhawk/TraXy) som kan rycka in istället. Förslaget avslås.

2 - Cider: Då han inte medverkar i själva spelet och inte har gjort det sedan den första tiden med SH, så har Spelledarrådet beslutat att dra in hans spelledarrättigheter. Han är fortfarande forumadministratör, och i egenskap av det, samt med-grundare, så har han fortfarande rätt att lägga sig i HK-diskussioner. Däremot kommer han inte längre att inneha titeln Spelledare, och får inte själv fatta beslut i frågor som rör spelet, utan det måste gå genom HK. Förslaget bifalles.

3- Utökning av HK: Detta förslag röstades enhälligt ner. Det kan komma att bli tal om att ta in någon ny i framtiden, men inte just nu, då det inte anses nödvändigt. Detta eftersom HK brukar vara överens, så en ökning till fem medlemmar bara för att få ojämnt antal är för närvarande inte motiverat. Förslaget avslås.