Spelledarbeslut

Ändring av kriterier för mellan/högstatus (2013-01-16)

Högstatus och mellan/högstatus

På SH kan man ansöka till Spelledarrådet om man vill ha en högstatussläkt eller en mellan/högstatussläkt (dvs på gränsen till högstatus). Vi har fått in många ansökningar på sista tiden vilket har lett till att vi funderat på reglerna kring detta och valt att göra några ändringar.

Spelledarrådet har beslutat följande:

För att ansöka om att få spela en mellan/högstatussläkt måste släkten ha varit spelad i minst 1 år på SH. Det innebär att vi kommer räkna ett år från det datum som första karaktären i släkten blev godkänd. Det spelar ingen roll vilken typ av karaktär det är.

För att ansöka om att få spela en högstatussläkt måste släkten ha varit mellan/högstatus i minst 1 år. Det innebär att vi räknar från det datum som din ansökan till mellan/högstatus godkändes.

Det gäller alltså 1 högstatussläkt per upptagningsområde (Hogwarts, Beauxbatons, Blocksberg) kan man säga. Ryska Imperiet (Durmstrang) har andra regler genom sina titlar och sånt så det står lite utanför detta.

Motivering:

För att en släkt ska anses vara högstatus eller mellan/högstatus behöver den ha arbetats in både hos spelare och karaktärer innan den kan stoltsera med detta.

I dagsläget finns det inga platser bland högstatussläkter lediga att ansöka till. Däremot finns det ett flertal platser kvar för mellan/högstatus som man kan ansöka om om man uppfyller kriterierna.

Skicka i så fall ett PM till SPELLEDARRÅDET och ange din släkt och en motivering till varför din släkt ska höjas till denna ära. ;) En motivering får MAX vara på 500 ord.

OBS! Man får max ha en högstatussläkt och en mellan/högstatussläkt samtidigt. Har du redan en mellan/högstatus och söker med en ny så kommer den du har nu att petas och ersättas av den nya om det är så att den blir godkänd. Det gäller även högstatus men det går inte att söka i nuläget.