Spelledarbeslut

Ändring av ämnen - RIK & SYM (2014-01-04)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Man kan inte längre välja Reinkarnationslära (RIK) eller Symbolmagi (SYM) som tillvalsämnen i trean eller sexan på Hogwarts.

Symbolmagi

Ändring: SYM slås ihop med Forntida Runor (FOR).
Orsak: Det vi kallar FOR och SYM på SH är egentligen samma sak (och samma ämne) i böckerna, d.v.s. FOR.
Hur det påverkar andraårselever som velat välja SYM i trean: Välj FOR när du ska gå upp i trean.
Hur det påverkar elever som läser SYM: Nuvarande lektioner/betyg och gamla betyg flyttas över så att det står som FOR på hemsidan. Pågående SYM-trådar kommer att flyttas över till FOR-lektionssalen.
Hur det påverkar GET-elever som läser både SYM och FOR: Det är endast två fjärdeårselever* som påverkas och bägge läser minst två tillvalsämnen efter att SYM försvinner, så för dem blir det bara ett GET-prov mindre att skriva i femman. ;)
Hur det påverkar FUTT-elever som läser både SYM och FOR: Det är det ingen som gör.
Hur det påverkar lektionerna: Eftersom hemsidan ändå ska bytas ut kommer lektionerna att ligga kvar som de är på hemsidan, d.v.s. som FOR och som SYM, men den nya terminsplaneringen kommer innebära att ämnena slås ihop och bara blir ett på nya hemsidan. Man kan fram till dess att det finns nya lektioner välja om man vill gå en gammal FOR-lektioner ELLER en gammal SYM-lektion. Samma sak med GET/FUTT-prov - man kan välja att göra det i SYM eller det i FOR, men det kommer att räknas som FOR oavsett.
Hur det påverkar elever som läser FOR men inte SYM: Du får minst tre nya lektioner per årskurs att välja mellan. I övrigt inga ändringar.
Hur det påverkar lärarna i bägge ämnen: Detta håller på att diskuteras privat med berörda spelare.

Berörda elever:

Slytherin 3 Andromeda Christie
Ravenclaw 3 Edmund Amend
Ravenclaw 3 Eric Adler
Slytherin 3 Jasmine Stainthorp
Hufflepuff 3 Kylie Wild
Slytherin 3 Lucifer Strange
Ravenclaw 3 Mackenzie Kincaid
Ravenclaw 3 Noel Summerfield
Slytherin 3 Rebekah Brendan-Synclair
Gryffindor 3 Rodney Trigg
Ravenclaw 4 Anthony Damant*
Hufflepuff 4 Auberon Blunderfield
Slytherin 4 Kaidi Bay
Slytherin 4 Marjorie Mansfield*
Hufflepuff 5 Dorothea Ward
Gryffindor 5 Leoman O'Greys
Hufflepuff 5 Lucy Thompson
Slytherin 5 Octavius Strange
Ravenclaw 6 Sandrine Titterington

Reinkarnationslära

Ändring: RIK tas bort helt och hållet.
Orsak: Det är inte ett ämne som passar in som skolämne på Hogwarts.
Hur det påverkar andraårselever som velat välja RIK i trean: Man kan tyvärr inte välja ämnet.
Hur det påverkar femteårselever som velat fortsätta med RIK i sexan: Man kan inte välja ämnet. Men å andra sidan är det knappast några jobb som hänger på ett FUTT-betyg i RIK. ;)
Hur det påverkar GET-elever som läser RIK: Ingen ändring, men om någon som läser ämnet har minst två tillvalsämnen utan RIK så får hen i det här fallet hoppa av ämnet OM MAN VILL, oavsett årskurs. Kontakta i så fall Traxy. Har man bara två tillvalsämnen, varav RIK är det ena*, så får man fortsätta med RIK tills man tagit GET-examen.
Hur det påverkar FUTT-elever som läser RIK: Det är i nuläget bara två sjundeårselever som läser ämnet. Dessa har bara FUTT-provet kvar, men kan välja att hoppa av ämnet eller skicka in FUTT-provet och få ett slutbetyg.

Berörda elever:

Slytherin 4 Aalia Charu*
Hufflepuff 4 Auberon Blunderfield
Hufflepuff 4 Bedelia MacGee*
Hufflepuff 4 Patricia Thorneycroft*
Slytherin 5 Amadeus Acton-Aldwych
Gryffindor 5 Chanel Brooke
Slytherin 5 Danni Summerfield*
Hufflepuff 5 Lucy Thomson