Spelledarbeslut

Andra magiskolor i Ryska Imperiet (2014-11-23)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Spelledarrådet har fått in information om fler magiskolor i det Ryska Imperiet och dessa är godkända!

Denna information har publicerats på hemsidan.

Kända fel: Länkarna överst på sidan fungerar inte. Vi är medvetna om detta och kommer försöka fixa det.

Det går att skriva ihop information om andra magiskolor i världen och skicka till Spelledarrådet för godkännande. Dessa skolor kommer inte spelas utan finns bara till för information och för att göra hela magivärlden mer levande.