Spelledarbeslut

Ämnesansvariga avskaffas (2019-09-10)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Systemet med ämnesansvariga har egentligen aldrig varit ändamålsenligt. Tanken med att ha en person som är ansvarig för ämnet var att om det fanns fler än en lärare i ämnet så visste eleverna vem de skulle skicka in d-uppgifter till, och SSL kunde gå till en person för att prata om ämnet, och den ämnesansvariga var tänkt att vara den första att peta på övriga lärare i ämnet om lektioner och liknande. Detta har väldigt sällan fungerat som det ska, och vi har därför bestämt att ta bort det helt och hållet.

Dels så försöker vi minska så att det finns högst två i ett ämne, och i och med månadskollarna som pågått det här året så har SSL koll på samtliga lärare och skickar ut en sammanställning om ämnets alla lektioner ihop med den individuella rapporten. På så sätt behövs ingen ämnesansvarig (ÄA).

Men hur funkar det med d-uppgifterna nu då?

Elever

Använd forumavdelningen Hogwarts Skola för Häxkonster och Trolldom » Lektionssalarna på Hogwarts » Prov, slutprov och examinationer och posta d-uppgiften i respektive ämnes tråd. (Vi kommer att ändra instruktionerna så att det står att man FÅR posta d-uppgifter där, samt lägga till ämnena som saknas.) OBS! Om din karaktär INTE har tagit tre lektioner i ämnet i årskurs fem eller sju måste du pinga Traxy i inlägget (använd @Traxy eller [mention]Traxy[/mention]), eftersom lärare endast kan rapportera in GET/FUTT-prov om eleven tagit tre lektioner i ämnet. Har du bara tagit en eller två lektioner måste alltså SSL rapportera in uppgiften.

Lärare

Gör som när elever postar vanliga prov, d.v.s. första läraren som ser att någon postat rapporterar in d-uppgiften på hemsidan och skriver en kommentar i inlägget vem som rapporterat och när. OBS! Om Traxy är pingad i inlägget behöver du inte rapportera in GET/FUTT-uppgiften, eftersom det betyder att eleven inte har tagit tre lektioner i ämnet och SSL måste fixa det. Om du inte KAN rapportera in uppgiften på hemsidan beror det på att eleven inte har tagit tre lektioner i ämnet, eftersom lärare endast kan rapportera in GET/FUTT-prov om eleven tagit tre lektioner i ämnet. Kontakta SSL i så fall, som på förhand ger dig fria tyglar att fnysa åt elevspelaren som borde kommit ihåg att pinga henne från första början.

Läraren som rapporterar in d-uppgiften behöver INTE kopiera texten till Spelloggar » Hogwarts-loggar » D-uppgiftsloggar, om hen inte själv känner för att göra det. Det är alltså inte obligatoriskt. Har uppgiften rapporterats och elevspelaren VILL att texten ska ligga i D-uppgiftsloggar också så kan hen be valfri lärarspelare att göra det åt dem eftersom alla lärarspelare kan posta i det forumet (d.v.s. en elevspelare som också är lärarspelare kan posta själv), eller be SSL (Traxy).