Spelledarbeslut

Åldersgräns (2005-07-28)

Förslag från spelare:

Att höja åldersgränsen för att gå med i SH från 11 år till 15 år.

Motivering:

Elvaåringar/folk som går i fyran inte har förmåga att rollspela ordentligt samt att det är de yngre spelarna som har högst nivå av underkända bakgrunder p.g.a. att de är överdrivna och inte vet vad som passar sig i rollspelsmiljö.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Andelen 11-åringar som anmäler en karaktär vars namn blir godkänt och som faktiskt skickar in en bakgrund är inte särskilt stor till att börja med, och de som sedan råkar få en bakgrund godkänd är ännu mindre. Att sätta en åldersgräns är orättvist, särskilt med tanke på att det i spelet redan finns ett flertal duktiga rollspelare som är yngre än 15 år (en av dem är spelledare, dessutom), och vi kan inte plötsligt kasta ut dem genom en höjd åldersgräns (visst, man kan använda undantag för befintliga spelare, men hur skulle det se ut?). Bristande rollspelsförmåga har inte med ålder att göra. Att höja åldersgränsen till 12 eller 13 är inte heller aktuellt i dagsläget. Förslaget avslås.