Spelledarbeslut

Aktivitetskollar avskaffas (mestadels) (2017-01-01)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Aktivitetsansvarig-posterna kommer att avvecklas och det kommer även (de flesta) aktivitetskollarna också att göra.

Varför:

Det finns en rad olika anledningar till att vi valt att göra såhär, exempelvis:

 • Aktivitetskollarna är i dag skötta av personer som helt enkelt inte har tid (Traxy och Angfiel).
 • Att de som är ansvariga inte har tid leder till sporadiska kollar som inte följer de regler som är uppsatta.
 • Det skulle gå att tillsätta andra på posterna, men vi känner att det är onödigt administrativt jobb på andra spelare som borde fokusera på att spela sina karaktärer och eventuellt sköta andra OFF-poster hellre än denna.
 • Vad spelar det för roll för någon att man är aktiv med sin fjärdeårselev? Eller att man spelar sin arbetslösa magivärldskaraktär i forumet? När vi funderade på detta så kom vi fram till att det spelade oss ingen som helst roll som så. Visst är det mycket roligare när karaktärerna är aktiva, men om de står som pausade på hemsidan eller inte spelar ingen roll egentligen. Och om det inte spelar någon roll vilken kategori karaktärerna har på hemsidan, kan vi lika gärna ta bort aktivitetskollarna (för de flesta).

Vad betyder detta rent praktiskt?

 • Kategorin NY försvinner helt.
 • Kategorin Inaktiv försvinner för alla utom i vissa fall (se nedan för karaktärer som kommer fortsätta aktivitetskollas).
 • Alla karaktärer hamnar i kategorin Aktiv tills de rensas ut av spelaren eller i vissa fall av oaktivitet (se nedan för karaktärer som kommer fortsätta aktivitetskollas samt info om den årliga aktivitetskollen).
 • En spelare kan välja att pausa eller rensa bort en karaktär om den så önskar. Detta kommer ske i kategoriändringstrådarna som vanligt.
 • Pausning är egentligen inte nödvändig men om man som spelare känner att man hellre pausar sina karaktärer än har dem som aktiva när man vill ta en paus eller är borta en längre period så kan man välja det alternativet.
 • När kategorin NY försvinner så försvinner även kravet att man måste vänta 1 månad på att anmäla en ny karaktär. Detta krav kommer minskas ner till 1 vecka och kommer vara Sorteringshattarnas ansvar att hålla reda på (och ge uppskov på om man som spelare har en bra anledning till att anmäla två karaktärer med mindre än 1 veckas mellanrum).

Undantag som bekräftar regeln:

Professorer, Vikarier, Elevhemsföreståndare, Rektorer, prefekter och övrig personal på Hogwarts kommer fortfarande att aktivitetskollas som vanligt för att försäkra oss om att man kan få lektioner och spel med dessa.

Viktiga poster i Magivärlden kommer fortsätta aktivitetskollas. Vilka dessa poster är kommer att definieras mer senare men skulle exempelvis inkludera chefsposter. Tills att dessa är definierade mer tydligt kommer ingen magivärldskaraktär att aktivitetskollas.

Aktivitetskollar i framtiden:

 • En gång om året någon gång under våren (januari-april) kommer vi att ha en stor aktivitetskoll (så som vi haft tidigare år också) där man får skriva in vilka karaktärer man vill ha kvar, vilka man vill pausa och vilka man vill rensa ut.
 • Alla kommer ha 1 månad på sig att skriva i tråden.
 • Vi kommer skicka ut mail till alla medlemmar om det och posta på sociala medier så att ingen ska kunna riskera att missa att det händer.
 • Om man inte skriver i tråden så kommer alla ens karaktärer att rensas ut från datumet efter deadline.

Övriga aktivitetskollar kommer att ske som vanligt under året och man meddelas som vanligt via mail eller PM om ens karaktär riskerar att rensas ut.

Vi tittar på möjligheten att låta rektorn/biträdande rektorn ta över ansvar för aktivitetskollarna på Hogwarts, men det kommer fortsätta diskuteras och tills vidare har SSL kvar det ansvaret.