Spelledarbeslut

Tidsgräns på svar från HK (2018-12-09)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Detta är en uppdatering av Två veckors tidsgräns på svar från HK (2006-11-06) som vi inte tycker är ändamålsenlig, eftersom - ärligt talat - vi är dåliga på att höra av oss inom två veckor. Vi ökar därför tidsgränsen till att man ska få svar inom en månad från det att PM:et man skickat är bekräftat som läst.

Vi kommer att ha ett HK-möte i månaden, om eventuella ansökningar inte redan har hunnit besvaras innan dess.

Vi inför samtidigt att om man inte har fått någon form av svar från SL (d.v.s. godkänt/underkänt/behöver mer information) inom två månader från att ansökan lästs blir ens ansökan automagiskt godkänd. Vi har med andra ord definitivt en morot att besvara saker så snart som möjligt. ;) OBS! Detta beslut gäller INTE retroaktivt, utan gäller endast ansökningar som kommer in fr.o.m. i dag.