Spelledarbeslut

Två veckors tidsgräns på svar från HK (2006-11-06)

Spelledarrådet har beslutat följande:

HK har nyligen fått ganska omfattande kritik om att beslut som tas är sega och att man ibland inte får svar och när man får svar så är det mycket negativa svar.

Just vilka typ av svar man får på sina förfrågningar ("jepp gör det" eller "nej det får du inte göra") kan vi inte direkt ändra på som sådant men vi har tagit till oss kritiken med att vi är sega och att det är omständigt. Därför kommer det händanefter gälla som så:

  • Från det att HK läst ett PM från en spelare så måste de svara på detta inom två veckor. Svaret kan bestå av ett beslut eller en förfrågan om att spelaren får berätta mer om det den tänkt sig.
  • Vill spelaren argumentera sin sak ytterligare kommer det finnas möjlighet för detta genom att boka tid med HK då man kan diskutera på IRC eller skicka ett PM med sina argument. (Vilket det egentligen alltid funnits möjlighet till men nu kommer det vara utskrivet i reglerna och är därför förhoppningsvis mer tydligt.) Dock har vi rätt att stå vid våra beslut om det enligt oss inte kommer in några nya argument som kan tänkas få oss att ändra åsikt.

Besluten som skickas ut kommer bestå av en mer utförlig förklaring till beslutet än vad det varit tidigare så att man som spelare förhoppningsvis kommer veta varför det blivit underkänt/godkänt. Ibland direkta klipp ur loggar från HK.

På detta sätt hoppas vi kunna få ut besluten fortare och även förmedla att det går att diskutera vidare med HK även efter att ett beslut fattats i frågan.

OBS! Detta gäller förfrågningar som tas upp med hela HK. Tidsgränser när det gäller enskilda SL är inte beslutat ännu då det beror så mycket på vilken typ av förfrågan det handlar om.