Aktivitet

Vi tycker det är bra att ha koll på vilka karaktärer och spelare som är aktiva på SH. Därför har vi ett system där vi har en årlig inventering av karaktärer på SH. Information om detta postas i forumet och man har en månad på sig att skriva ett inlägg i den tråden och säga till vilka karaktärer man vill behålla och vilka man vill rensa ut.

Vill man rensa ut en karaktär när det inte är en årlig koll, eller ta tillbaka en karaktär man tidigare rensat ut, så kan man göra detta genom att säga till i tråden Rensa ut eller ta tillbaka en utrensad karaktär i forumavdelningen Reparo.

Även om det inte är så noga med om en random elev, spöke eller Magivärldskaraktär spelas aktivt så finns det vissa poster som aktivitetskollas mer aktivt. Det är inte kul för någon om en lärare inte spelas aktivt, eller om någon tar upp en betydelsefull post som prefekt eller chef på Ministeriet som någon annan som är mer intresserad av att spela skulle kunna ha istället. Lärare och Magivärldskaraktärer kollas upp av spelledarna en gång i månaden. Prefekter kollas av respektive elevhemsföreståndare, och elevhemsföreståndare i sin tur kollas av rektorn.