hufflepuffbetyg

Sjätte- och sjundeårselever

År Elev FIL SOS STF TFL Ändrat
6 Clayton Northcutt 1970-01-01

År Elev AST MSH SOS SPI STF TDL TKH ÖRT Ändrat
6 Ivy Autumn 1970-01-01

År Elev ARK ENT FOR SOS TFL TKH Ändrat
6 Mary-Bertina Kneazle 2018-12-08

År Elev MSH NAM SOS TFL ÖRT Ändrat
6 Ptolemy Prod 2019-10-10

År Elev FVK SOS STF TFL Ändrat
6 Rashmi Venkatesh 2018-08-22

År Elev FMS FOR FVK MAM SOS TKH Ändrat
6 Shobha Chaudhari 2019-03-07

År Elev FMS FVK MHB SPI ÖRT Ändrat
7 Christian Malford 2019-10-03