Trolldomsjuridik 7FUTT

FUTT-TDJ

Alternativ 1: Uppsats

Den elitgrupp som är specialtränad på att hantera svartkonster är aurorerna, vilka sedan lång tid tillbaka har gripit många trollkarlar och häxor som utövat svart magi.

Redogör några av aurorernas större arbeten, exempelvis det som genomfördes då när Ni-vet-vem försvann. Det är viktigt att du även förklarar de förberedelser som föregår den egentliga jakten, i detalj, ty det är en högst viktig fas i deras arbete. Du skall också beskriva skillnaden mellan Aurorerna och den magiska ordningspatrullen.

Alternativ 2: Uppsats

Eleverna får i uppgift att som examensprojekt/examensarbete skriva vad de skulle vilja göra för trollkarlsvärlden. Uppgiften ska vara välskriven och bedöms även språkligt.

OFF

OFF: Skriv minst 750 ord om hur karaktären skriver sin uppsats och hur det går för dem. Utdrag ur uppsatsen ska bestå av minst 350 ord.

Lektionsförfattare: ragzter & Quiwi