Trolldomsjuridik 702

-

Aurorer är en elitgrupp av häxor och trollkarlar som är specialtränade på att hantera svartkonster. Uppfattningen bland allmänheten är vanligen att aurorerna spenderar sina dagar "på fältet" jagandes de farligaste av svartkonstnärer, men mycket av arbetet är skrivbordsjobb. Många timmars efterforskningar och undersökningar föregår den egentliga jakten. Jakten är å andra sidan en del av jobbet där man har livet som insats, dueller är till exempel inte alls ovanliga.

Under åren i anslutning till ni-vet-vems försvinnande arbetade aurorerna stenhårt på att fånga in farliga trollkarlar och häxor och situationen krävde speciella åtgärder. Under den här tiden hade aurorerna tillåtelse att gå omvägar kring det normala rättsväsendet och fånga eller döda onda trollkarlar med hjälp av metoder som i vanliga fall skulle ansetts alldeles för grymma.

Magiska ordningspatrullen fungerar på ungefär samma sätt som aurorerna, fast de behandlar alla andra brott mot trollkarlslagen. De har hand om spaning och gripande av allt från ficktjuvar till farliga förbrytare så länge det inte handlar om svart magi.

Lektionsförfattare: RM Jesters