Talmagi 501

-

Ur läroboken:

I numerologins mest enkla form anses i många kulturer vissa nummer föra tur eller otur med sig. Dessa tal skiljer sig mellan länder och kulturer, och ibland har enskilda människor hittat ett alldeles speciellt lycko- eller oturstal. Denna sedvänja är extra stark i många asiatiska länder, där många gärna vill ha speciella serienummer på exempelvis sina kvastar eller hemadresser. Ibland kan detta önskemålet bli ganska så kostsamt.

2: I Kina är siffran två ett lyckonummer. I Kina säger man; "Goda saker kommer i par. Det är vanligt att man använder dubbla symboler på exempelvis produkter och varumärken. De kineser som talat kantonesiska tycker om talet två därför att det låter likadant som deras ord för lätt gör.

3: Är en av de främsta lyckotalen. Tretalet har länge spelat en stor roll inom magiskt tänkande, både i antik tro och inom mugglarreligionen kristendomen. I folktron utförs rithandlingar i regel tre gånger, och i folksagor är tre ett vanligt tal. Huvudpersonerna är ofta tre, likaså de magiska tingen. Trean är även ett lyckonummer I Kina, eftersom ordet för tre även betyder liv. En avgörande orsak till vår kärlek till tretalet är kanske att vi betraktar mycket i vår tillvaro som tredelat. Tiden är grovt indelad i tre faser. Dåtid - Nutid - Framtid, Ett föremål har, Höjd - Bredd - Djup och ett vanligt uttryck är, alla goda ting är tre.

4. I Kina, Korea, Vietnam och Japan betraktas fyran som ett otursnummer bland de flesta. Fyran anses vara ett otursnummer eftersom det låter som ordet "död".

7. Sju, anses vara ett lyckonummer i de flesta kulturer. Att sjuan är ett magiskt tal, liksom trean och förekommer i folktro och folkdikt beror kanske på att det utgör en fjärdedel av månvarvet. Månen ansågs styra hela vår livsrytm. Sjudagarsveckan, som alltså hade en naturlig bas har spritts från Mesopotamien och upptagits i en hel mängd kulturer. Sju förekommer även i mugglarboken bibeln, exempelvis skapade Gud världen på tre dagar. Sjutalets magiska ställning har säkerligen förstärkts av astrologernas trägna studium av de sju himlakropparna, som på ett ödemättat sätt vandrar mellan stjärnorna. I norra Kina däremot anses sjuan vara ett tragiskt, ledsamt och olyckligt nummer. Sjuan är nämligen förknippad med den sjunde månaden som även kallas spökmånaden.

8. Åttan är ett traditionellt kinesiskt lyckonummer. Åtta, anses som ett lyckonummer av kineser och japaner eftersom det (八 pinyin bā) låter som ordet "välgång". I kinesisk folktro för siffran 8 tur med sig och har evig lycka. Men den är också symbol för balans mellan kropp och själ.

9. Mycket gammal är tron på att nio är ett magiskt tal. Säkerligen på grund av att nian är slutsumman på tre gånger tre. Ett viktigt skäl är kanske att en kvinna är gravid i nio månader. Nio är ett kraftladdat tal och ibland skall magiska handlingar utföras nio gånger istället för tre. Även i Kina anses nian vara ett lyckotal, då talet 9(jiu) även betyder långvarigt. Däremot är nio ett olyckstal i Japan, eftersom ordet nio (九 ku) låter som ordet "smärta".

12. Är ett lyckotal. Exempelvis i mugglarboken bibeln kan man läsa om Israels tolv stammar, de tolv patriarkerna och de tolv portarna till Jerusalem.

13. Redan sumerna i Mesopotamien ansåg att talet 13 var ett olycksnummer. De tillämpade inte skottdagar som vi, utan lade till med vissa års mellanrum till en trettonde månad i sin kalender. Den månaden ansågs vara olycksbringande, eftersom den avvek från det ordinarie mönstret. Tretton är dessutom ett odelbart och ojämnt tal, inte alls så smidigt och harmoniskt som tolvan, vilket var månadernas antal under ett normalt år. Även babylonierna tyckte illa om talet. Tretton var en beteckning för underjorden. Tretton anses vara ett olyckstal i de flesta västländer idag, kanske på en mugglarbok vid namn bibeln. Där finns en berättelse om en man vid namn Jesus. Under hans sista måltid var dem tretton vid bordet. Därefter korsfästes Jesus, och Judas mannen som hade förrått honom gick och hängde sig. I den västerländska kulturen undviker många talet tretton. På de flesta hotell i västvärlden med fler rum än 12 saknas rumsnummer 13 genom att många vägrar bo i detta rum. I Italien anses dock tretton som ett lyckonummer. Även i Kina anses det lyckosamt eftersom det ordet för siffran låter som ordet för "säkert liv".

17. Sjutton är summan av bokstäverna av det latinska "VIXI" eller "Jag har levt", vilket antyder att vara död och anses därför som ett otursnummer i Italien.

666. Detta är djävulens tal, enligt mugglarboken Bibeln, och därför ett riktigt starkt oturstal. I Kina betraktas denna sifferkombination som lyckosam. Många kinesiska kvastflygare betalar gärna extra för att få just detta siffror i följd på kvastens serienummer.

9413: Anses som ett oturstal i Kina eftersom det låter som det kinesiska talesättet som översätts som "nio dör en överlever", vilket betyder liten chans att överleva.

Lektionsförfattare: Funa