Talmagi 401

-

Ur läroboken:

5. Pentaden

Siffran fem eller Pentaden är ett magiskt tal. Barn ritar instinktivt femuddiga stjärnor. Femman representerar en ny cykel som medför förändringar, instabilitet, utmaningar, konflikter, mod, och mångsidighet.

Fem står för det mänskliga, utmaningar, kunskapssökande, människans ande, spränga gränser, tiden, nyfikenhet, frihet och äventyr, men också en vilja med diffusa mål, ofrivillig förändring, uppbrott ur stabiliteten, osäkerhet, kaos, stress, rastlöshet, förvirring, brister, förlust, konflikt och att förlora kontrollen.

Alkemistisk: Blomman med fem kronblad och den femuddiga stjärnan symboliserar kvintessensen.
Buddismen: Fyra riktningar tillsammans med centrum står för universaliteten.
Grekisk-romersk: Äktenskapstalet, kärlek och förening.
Hinduisk: De fem elementen i de fina och grova tillstånden, grundfärgerna och sinnena.
Islamisk: Religionens fem pelare, fem gudomliga närvarotillstånd, bön fem gånger per dag.
Judisk: Styrka och stränghet. I kabbalismen står fem för fruktan.
Kristen: Fem står för människan efter syndafallet, fem sinnen, fem punkter på korset och Kristi fem sår.
Pytagoreisk: Det heliga äktenskapet mellan himmel och jord, ljuset.

6. Hexagonen

Siffran sex eller Hexagonen är människans tal. Sexan representerar balans, hälsa, skönhet, harmoni, vila, tillfredställdhet, familj, vänner giftermål och sympati. Sexorna står för motsatsernas dragningskraft, naturens strävan efter harmoni, skönhet, kärlek, trofasthet, ansvar, kultur, förälskelse, rymdens sex riktningar (öster, väster, söder, norr, uppåt och nedåt), att ge och ta, gemenskap, samarbete, solidaritet, grupptillhörighet och kamratskap, men också grupptryck, beroende och risken att bli utnyttjad.

Judisk: Skapelsens sex dagar, meditation, intelligens.
Kinesisk: Universum har talet sex med de fyra väderstrecken och det som är nedanför och ovanför som utgör de sex riktningarna. Dagen och natten har vardera sex perioder.
Kristen: Fulländning och fullbordan, skapelsens sex dagar. Pytagoreisk: Slump, tur.

Lektionsförfattare: Funa