Talmagi 303

Triaden och Tetraden

Ur läroboken:

3. Triaden

Siffran tre, eller triaden är det första manliga talet. Siffran står för växande, utökande, fertilitet, fortplantning, sexualitet. Detta tal är även ett heligt tal i många mugglarreligioner. Tretalet uppträder ofta som en triangel, den enklaste och mest stabila månghörningen. Siffran representerar motsatsernas förening, gudarnas tal, himlen, livet, lycka, tur, sammansmältning, slutsats, uttryck, växande, skapandet, månens tre ansikten, expansion, optimism och dynamik, men också negativ utveckling i form av en ond spiral.

Afrikansk: Mångudinnan som är tre personer, två svarta och en vit.
Alkemistisk: Svavel, kvicksilver och salt som representerar själ, kropp och ande.
Arabisk: Manat, en trefaldig gudinna.
Egyptisk: Thot (Hermes) är den trefalt störste.
Grekisk-romersk: Ödet, moirerna, är tre i en, Moira.
Hinduisk: Trimurti, den trefaldiga makten att skapa, bevara och förstöra.
Japansk: De tre klenoderna Spegeln, Svärdet och Ädelstenen som representerar Sanning, Mod och Medlidande.
Judisk (kabbalismen): Förståelse och manlig, kvinnlig och förenande intelligens.
Kristen: Treenigheten. Tro, hopp och kärlek. Själens tal.
Maorisk: Den store anden. Intellekt, karaktär och fysik.
Mexikansk: Treenigheten som representeras av tre kors, ett stort och två små.
Nordisk och germansk: Ödet som gestaltas av Urd, Verdandi och Skuld.
Slavisk: Månguden som är trehövdad.
Taoistisk: Det stora tretalet är himmel, människa, jord.

4. Tetraden

Siffran fyra eller Tetraden står för en stabilitet, oföränderlighet och stelhet. Fyran representerar den fysiska världen, de fyra elementen, trygghet, ordning och helhet, samling, skydd, gränser, harmoni, principer, struktur, överensstämmelser och grundform, men också, tröghet, isolering, inskränkthet, förtryck och oförmåga att ser omgivningen.

Buddistisk: Livets träd har fyra grenar och från dess rötter rinner fyra heliga floder fram.
Egyptisk: Tidens heliga tal, solens mått.
Germansk: Fyra dvärgar bär upp världen.
Hinduisk: Totalitet, fulländning och fulländning, Brahma, skaparen har fyra ansikten.
Islamisk: Fyrtalet är principen, skaparen/den universella anden/den universella själen/ urprincipen.
Judisk (kabbalismen): Kabbalas fyra världar, rymdens fyra riktningar och de fyra planen i Torahs hierkiska organism.
Kinesisk: Jordens tal som symboliseras av kvadraten.
Kristen: Kroppens tal (själens är tre).
Mayansk: Fyra jättar håller det himmelska taket uppe.
Pytagoreisk: Fulländning, harmonisk proportion, rättvisa och jorden.
Sumerisk-ackadisk: Fyra stjärngudar som identifieras med de fyra väderstrecken.
Taoistisk: De fyra himlaväktarna.

Lektionsförfattare: Funa