Symbolmagi 703

-

I stort gäller här samma sak som under förra momentet. Dessa amuletter måste dock anpassas till den tilltänkte bäraren, som i de allra flesta fall också är amulettens skapare. För att bestämma hur denna anpassning ska ske går man på saker som bärarens personlighet, uteseende, intressen eller helt enkelt de symboler som han eller hon är mest förtjust i.

Ett mycket bra sätt för att sköta denna anpassing är däför att placera just den symbolen i amulettens fokuspunkt, det vill säga mitt i ringen av trä. Man kan också öka det samanlagda antalet av denna eller dessa symboler, och minska antalet av andra. Det enskilt allra viktigaste är dock att inkludera något från bärarens egen kropp, lämpligtvis ett hårstrå. Har man kort hår knyter man helt enkelt fats något eller några hårstrån på amuletten. Har man längre kanman fläta eller tvinna ihop flera hårstrån och sedan hänga träpärlor på den fina tråd som bildas. Ännu mäktigare är att hänga upp en lång nagel i mitten, men den mest kraftfulla eller omtyckta runan målad på.

(OFF: Exakt hur anpassningen sker är inte särskilt vikigt. vad som spelar roll är at det spelas fram och att det tydligt framgår att amuletten anpassas.)

Eleverna får välja en amulett att tillverka och testa. Nedanstående är enbart exempel; om de kan komma på egna är det enbart positivt.

Exempel:

När amuletten är färdig kan den testas i ett speciellt avsett utrymme av klassrummet. Amuletter vars effekt tar tid på sig at visa sig lämnas till professorn som när dess effekt visat sig eller visat sin avsaknas återlämnas till eleven.

Lektionsförfattare: arvid