Symbolmagi 702

-

En bra grundform för denna typ av amuletter är en böjlig pinne som formas till en cirkel och binds ihop, eller en bred, rund träskivka med ett hål i mitten. Genom att forma ett flätmönster i rätt färger som sträcer sig runt hela ringen kanman då sätta fokus till mitten, där man för fördel kan placera en utsnidad runa, astrologisk symbol eller liknande som är extra viktig för just den amuletten. På den runda träkonstruktionen finns gott om plats för at med fina penslar måla rätt tecken i rätt färger.

Om man valt att använda en böjlig pinne för att forma amuletens runda grund fungerar det bra - eller bätrre - att i det flätade mönstret hänga ofärgade pärlor i passande träslag med plats för ditmålade symboler. För att ytterligare förstärka färgernas betydelse kan man lägga till färgade fjädrar. Detta förstärker förhoppningsvis inte enbart amulettens kraft, utan gör den även vackrareoch mer iögonfallande. Från amuletten kanman sedan hänga trådar med plats för små, flata stenar eller pärlor där ytterligare symboler kan målas.

Hur man väljer att fästa läderbandet som ska hålla uppe amuletten är upp till var och en. Om det är en amulett som ska bäras kan det vara lämpligt att borra ell hål elelr helt enkelt knyt fats en enkel lädertråd längst upp på amuletten. Ska den hägas upp bir det effektivare och hållbarare med två eller fler lädersnören som bildar en tyngspunkt vid amulettens mitt. Ofta fungera rnämigen amuletter för upphöjning bäst när ringen får hänga med bredsidan rakt ovanför det område som man vill påverka, till exempel en kruka eller ett helt rum.

Eleverna får välja en amulett att tillverka och testa. Nedanstående är enbart exempel; om de kan komma på egna är det enbart positivt.

Exempel:

När amuletten är färdig kan den testas i ett speciellt avsett utrymme av klassrummet. Amuletter vars effekt tar tid på sig at visa sig lämnas till professorn som när dess effekt visat sig eller visat sin avsaknas återlämnas till eleven.

Lektionsförfattare: arvid