Symbolmagi 603

-

Meningen med stjärnteckensamuletter är att förstärka de drag ens medfödda stjärntecken bär med sig - såväl positiva som negativa. Det bästa och mest hållbara resultatet får man genom att använda halvtunna, platta stenar där stjärntecknets mycket fint huggs ut som en fördjupning och sedan fylls i med respektive stjärteckens färg. En talisman med något annat stjärntecken än ens eget är verklös, ifall man inte är född nära övergången från ett tecken till ett annat. I så fall tenderar man att få egenskaper från båda inblandade stjärntecken, återigen både positiva och negativa. Alla stjärntecken associerar dessutom till en planet och ett element.

Lektionsförfattare: arvid