Symbolmagi 601

-

De astrologiska symbolerna är många, och representerar såval stjärntecken och planeter som asteroider och olika formationer på himlavalvet. Det skulle kunna vara ett ämne i sig, men många av symbolerna lämpar sig för använding på amuletter.

Merkurius känns nog igen av många. Dess symbol är nästan identisk med kvinnosymbolen, det vill säga en ring med ett kors under. Skillnaden är att det överst finns två hornliknande rundade streck, ungefär som början till en ny, lika stor cirkel. Denna planet har med intellektet att göra, men också kommunikationen mellan vår kropp och vårt sinne.

Venus är nästan likadan som Merkurius, på så sätt att det är denna planet som lånat ut sin symbol för att skapa kvinnosymbolen. Helt enkelt en ring med ett kors under. Fred, kärlek, känslor och harmoni i relationer tillhör denna symbols krafter.

På samma sätt som Venus symbol också är kvinnosymbolen, så har manssymbolen fått sitt utseende från Mars, det vill säga en ring med en snett uppåtgående pil. Denna symbol står för styrkan att uppnå sina mål, men också närhet till naturen.

Jupiter representerar saker som tillit, karriär, god materiell status och visdom. Dess symbol ser ungefär ut som en fyra, där det vänstra strecket snirkligt slingrar sig uppåt och iväg åt vänster, i en ormliknande form.

Saturnus symbol kan jämföras med en bokstav snarare än en siffra, nämligen h. Skillnaden finns i att det långa strecket till vänster ombildats till ett kors, och att den på högersidan ser ut alla rulla ihop sig, som om den sidan var för lång. Planeten symboliserar struktur, hålfasthet och bestämdhet. Detta är också en planet som sätter gränser.

Uranus symbol är svårare att beskriva med ord, och liknar mest en av mugglarnas märkliga TV-antenner. En förenklad version som för det mesta fungerar lika bra är en ring med en prick i mitten, och en tilhörade pil som pekar rakt uppåt. Ungeär som Marssymbol alltså. Denna planet står för frihet och självständighet, och kan leda till oförutsedda förändringar.

Neptunus har fått sin form efter den treudd dess namngivande gud brukade avbildas med. Bäst beskivs symbolen som ett upp-och-nedvänt kors, där den långa, översta delen spricker upp i tre stänger, var och en med en spets på toppen. Detta är den mystiska planenet som associeras det det övernaturliga och gudomliga. Man kan genom användande av symbolen förbättra sina psykiska förmågor, vilket kan bli mycket användbart i spådomskonst. För mycket användande kan leda till svaghet för sinnesförledare, som alkohol. Observera att Naptunus är den planet som bryter ner gränser, till skillnad från Saturnus.

Den sista planeten, Pluto, har inte heller den den mest lättbeskrivna symbolen. I förenklad form ser den ut som ett P med ett extra streck arkt ut åt höger längst ner. Kort sagt står denna planhet för underjorden, och allt som är betydelsefullt och förändrande. Symbolen används för att bryta gamla livsmönster och förnya, men står även för saker som död, hjälplöshet och beroende. Bör därför behandlas med stor respekt och försiktighet.

Lektionsförfattare: arvid