Symbolmagi 502

-

Precis som elementens symboler kan användas för att uppnå positiva syften har även månfasernas symboler krafter som kan användas.

Fullmånen syns hela natten, vilket innebär att det är den som är allra kraftigast. Detta betyder att den kan vara svår att bemästra, och man riskerar att blir lättretad och irriterad. Främst används dess symbol, som är en vit ring, för att få kraft och styrka. Observera att det kan vara riskfyllt.

Den avtagande månen syns bara den sista delen av natten, och är därför mindre kraftfull, men också lättare att arbeta med. Eftersom månen nu är på väg bort kan dess symbol, en ring som är vit på väntersidan och svart på högersidan, användas när man vill bli av med någonting. Det kan vara allt från en dålig relation till en icke önskad egenskap.

Nymånen syns inte alls, eftersom månen då är uppe på dagen. Man kan se det som att den avtagande månens effekter förstärks under denna tid, eftersom det är en bra tid för att definitivt avsluta saker och fullt ut bli av med saker. Dess symbol är en svart ring. Denna symbol är inte speciellt kraftfull.

Vid den tilltagande månen är kraften på väg tillbaka och ses uner nattens första del, vilket förstärker utveckling och skapande. Dess symbol, en cirkel med en svart högersida och en vit vänstersida, används för att förbättra hälsa, förstärka relationer och ge fruktbarhet.

Lektionsförfattare: arvid