Symbolmagi 302

-

De keltiska symbolerna skiljer sig från många andra symbolstammar på så sätt att de genomsyrade hela den keltiska och galliska kulturen. De användes som dekorationer till så gott som allting, vilket gjorde dem mycket viktiga i vardagslivet. Samtidigt fungerade de redan då på egen hand som amuletter att bära runt halsen.

Keltiska knutar är vad de flesta förknippar med keltiska symboler i allmänhet. De har ingen början och inget slut, utan rör sig i ett komplicerat flätliknande mönster som leder dem tillbaka till utgångspunkten. Detta står för vår resa till gudomligheten, och livets mysterium. Liksom knutarna går runt och aldrig tar slut, så återföds vi hela tiden. Dessa symboliserar även hur vi hela tiden måste hitta vår väg ut ur svåra och krångliga situationer.

Trespiralerna består av en kärna varifrån tre spiraler utgår. Vanligtvis står dessa tre spiraler för livet, döden, och återfödelsen. Den symboliserar hur allting hänger ihop, med samma utgångspunkt och ett gemensamt slut i mitten. Efter livet måste man komma tillbaka för att gå in i döden, och därifrån måste man på samma sätt ta sig tillbaka till trespiralens centrum för att kunna återfödas.

Det Keltiska korset är betydligt äldre än det kristna. Det är bredare och innehåller keltiska knutmönster. De har dessutom en ring bakom sig, även denna ofta med knutmönster. Ringen, som är livets hjul, delas upp i fyra delar eller stadier av korset. Dessa kan symbolisera olika saker, ofta de fyra väderstrecken, årstiderna eller elementen. Korset står för harmoni, eftersom syftet med det är ett hjulet ska vara i balans, med lika mycket av de olika beståndsdelarna mellan varje 'eker'.

Lektionsförfattare: arvid