Spöktransferens 6EXAMINATION

Examination STF

Information

Lektionerna i Spöktransferens ges i regel under vårterminen när eleverna går i sexan. Det är en tolv veckor lång kurs med start första lördagen i februari. Första examinationstillfället är tredje söndagen i april. Om eleven har fyllt 17 innan detta datum så utförs provet gemensamt med andra elever. Om eleven INTE har hunnit fylla 17 till detta datum så kan de INTE göra provet förrän de är 17 år fyllda. Antingen kan de ha arrangerat att göra provet i en uppsamlingsgrupp med andra elever i samma situation någon månad eller några månader senare, eller, om föräldrarna har gott ställt och kan dra i vissa trådar, så kan de få en privatexamination där det bara är eleven och examinatorn så snart de fyllt år.

Den ordinarie examinationen hålls i Hogsmeade på en söndagsförmiddag. Eleverna väntar i den byggnad där de hållit lektionerna och väntar på att bli uppropade. När eleven blir det går hen ut till den väntande examinatorn. Byggnaden ligger i den änden av byn som ligger närmast Hogwarts.

Instruktion ON

Provet är i tre delar för att visa att eleven har förstått principerna bakom säker spöktransferering.

  1. Eleven ska transferera sig ett tiotal meter från byggnaden.
    (Detta bör vara relativt enkelt, då de kan se vart de ska.)
  2. Eleven ska transferera sig till andra sidan Hogsmeade, den sidan som ligger längst bort från Hogwarts.
    (Detta är svårare, eftersom de inte kan se slutmålet.)
  3. Eleven ska transferera sig OCH EXAMINATORN till grindarna som leder till skolområdet. Om examinationen sker privat på ett lov (och eleven bor på en passande plats) skulle instruktionen istället kunna vara att eleven transfererar sig och examinatorn hem till elevens trädgård.
    (Detta är svårast eftersom det är en ännu längre distans, de kan inte se slutmålet, och dessutom måste de medtransferera examinatorn.)

Instruktion OFF

Skriv ett långt rollspelsinlägg på minst 500 ord om hur det går för karaktären när de genomför denna examination, eller spela det tillsammans med någon som kan spela rollen som examinator, och skicka sedan in detta via PM till spelaren som ger lektioner i STF.

OBS! Notera att eleven bara kan få omdömet GODKÄND/UNDERKÄND, inte något betyg. Blir hen godkänd får de ett fint intyg med uggla om några veckor, och det är fritt fram för dem att transferera sig bäst hen vill. Blir hen underkänd får hen INTE lov att transferera sig på egen hand alls - om de inte gör om provet och får godkänt.

Spöktransferenprovet är magivärldens svar på en uppkörning när man skaffar körkort. Om du blir godkänd får du ett körkort och kan köra bil bäst du vill, men om du kuggar uppkörningen så får du bara övningsköra, d.v.s. måste alltid ha en annan person (som har körkort) i bilen. Det är lite samma sak här.

Om du VILL att karaktären ska bli underkänd kan hen misslyckas genom att antingen inte kunna transferera sig alls, eller transfererar sig till fel ställe eller inte tillräckligt långt bort, eller råkar splittra sig - eller ännu värre, examinatorn.

För att bli godkänd behöver eleven bara genomföra de tre momenten utan större tvekan och hamna rätt. Det behöver inte vara på centimetern, men det ska vara så nära som möjligt. Om man ska transferera sig till Hogwartsgrindarna så duger det inte att hamna 25 meter därifrån, utan man ska helst vara inom ett par meters avstånd.

Lektionsförfattare: Traxy