Spöktransferens 601

-

(Lektionerna hålls alltid på vårterminen av en instruktör ifrån trolldomsministeriet. Kursen är tolv veckor under mars, april och maj och för att få delta måste man ha fyllt sjutton eller skall göra det före den 31 augusti. Eleverna får själva bekosta kursen som kostar 12 galleoner.)

Gå igenom de tre B:na: Bestämmelseort, Beslutsamhet och Behärskning.

Eleverna får ett rullband av trä framför sig och skall fokusera på att komma till insidan av det. För att lyckas så måste de vara klara på alla tre B:n. På instruktörens kommando skall de sedan vända på stället och känna att de är på väg in i intet. Ingen kommer att lyckas första gången, men det händer att elever råkar splittra sig efter att de övat ett par gånger. Att de skulle hamna någon annanstans än i salen är högst osannolikt eftersom eleverna knappast klarar av att transferera sig så långt.

Lektionsförfattare: room101