Spiritism 602

Typer av andar

Det finns många olika sorters andar, och man talar gärna om att det finns sju nivåer av andevärlden, men det tänker jag inte gå in på in detalj. Däremot ska ni veta att de olika nivåernas invånare varierar stort, och det är den lägsta nivån man skall undvika.

Den lägsta andenivån präglas av sådanasom dödade andra, var dåliga människor och liknande. De har lättast att ta kontakt med oss och är ibland svåra att bli av med. De kommunicerar genom hot, otrevligheter, svordomar och lögner, och dränerar oss på energi. För att stänga ute sådana vid t.ex. kanalisering måste man skydda sig. Detta gör man enklast genom att föreställa sig att man omges av ett vitt ljus och tänker eller säger "Ljuset omsluter, skyddar och vägleder mig" tre gågner. Pentagram är en bra skyddssymbol dessutom.

Spöken, gengångare, gastar och annat är olika namn för samma sak: Folk som borde njuta av efterlivet, men som av någon anledning dröjer sig kvar på en nivå som ligger mellan vårt fysiska plan och det mentala andeplanet. De är oftast fredliga och relativt enkla att bli av med. Andar, däremot, är en term som används om alla energier, oavsett om det rör sig om är döda människor eller djur, naturandar, änglar, andliga vägledare eller våra nära och kära.

Mästare är bland de högsta nivån andevarelser, och är mycket visa entiteter som har stora insikter om det mesta. Guider eller vägledare är samma sak som skyddsänglar i princip. Skyddsandarna är spirituella livvaktar, medan guiderna mer är en sorts vägvisare och lärare för oss, som ser efter oss, och hjälper oss i livet. En guide kan vara en död släkting, någon du känt i ett tidigare liv, eller en du aldrig träffat förr men som "jobbar" som guide åt dig.

Doppelgänger - dubbelgångare - är ett fenomen som oftast uppstår i en persons dödsögonblick. Samtidigt som de dör ser någon dem på en helt annan plats, om så bara för en kort stund. Naturandar är de som bor i stenar, träd och åar, som är naturens själ, om man så vill. De brukar hålla sig till sin "kropp" och stanna där. Ska man hugga ner ett träd ska man varna dess ande först om vad som kommer att hända, så att den har tid på sig att flytta. Eller så kan man låta bli att hugga ner det, det går också.

Poltergeist är tyska och betyder buller-ande, men även om poltergeist är ett parapsykiskt fenomen, så är det inte frågan om någon ande. Poltergeistaktivitet uppträder oftast runt barn och tonåringar. Är de satta i pressade situationer, eller vantrivs, eller är mycket frustrerade, så kan deras energi inte kanaliseras och få utlopp genom annat än att saker flyger runt och liknande. Psykisk, felriktad energi från levande person. Kommer man till rätta med det grundläggande problemet så blir man också av med poltergeistfenomenet.

Lektionsförfattare: Traxy