Spiritism 601

Hemsökelser och ektoplasma

Fenomen av typen hemsökelser, apparitioner, psykokinesi och liknande behöver inte härröra från döda människors osaliga andar. Det finns helt enkelt för många olika sorters andar för att ett sådant påstående ska vara trovärdigt. Vissa är döda av en eller annan orsak, andra har bara inte återfötts än, och ytterligare andra tillhör inte den fysiska världen alls, men de olika sorternas andar ska vi reda ut senare.

Det finns olika skäl till hemsökelser kommer ni att finna. En del går igen för att de har ouppklarade affärer, en del vill hämnas sin död, en del har omkommit på ett traumatiskt sätt, eller så har många dött på samma ställe, vilket platsen tycks minnas. En del vill helt enkelt inse att de är döda. Oavsett skälet så förekommer det parapsykisk aktivitet på platsen i en eller annan form.

Hemsökelse brukar man säga om en plats där det förekommer paranormala fenomen. Hus med spöken i är hemsökta hus, till exempel. En del spöken är bundna till en viss plats - där de levde, verkade, dog eller finns begravna - andra är istället bundna till vissa ting, och en del är helt obundna, men sådana är mycket ovanliga, åtminstone hos spöken som härstammar från icke-mugglare. Spökfenomen förekommer ofta på gamla slagfält - på ett fält vid Hastings hör man fortfarande stridslarm från 1066, till exempel - eller i gamla byggnader, särskilt om de har en tragisk historia bakom sig.

Ibland förekommer rapporter om såkallad ektoplasma i spöksammanhang. Det är en substans som påminner lite om sockervadd, men som försvinner när man rör vid det, om man inte låter det smälta bort i solen. Eftersom man inte kan ta prover på det så vet man inte vad ektoplasma egentligen består av, utan det enda man egentligen kan göra är att ta kort på fenomenet. I början av 1900-talet, då spiritismen var stor hos mugglarna, förekom det bilder där man tagit kort på medier som haft ektoplasma rinnande ur munnen på dem. Idag ifrågasätts dessa bilders äkthet.

Spiritism har aldrig varit särskilt stort i magikervärlden, men det beror mest på att det för oss är något självklart, något förklarligt, medan det i mugglarnas värld är något mystiskt och ogreppbart.

Lektionsförfattare: Traxy