Reinkarnationslära 702

Hypnos

Ur läroboken

Hypnos är ett sätt att komma åt sitt undermedvetna och minnas saker som annars brukar ligga dolda. Bara för att man är under hypnos så betyder det inte att man är helt hjälplös eller att man är under inflytande av någon sorts sanningsserum. Man kan inte få någon att göra något som strider emot den personens etik och moral. Fiktiva berättelser om hypnotisörer som utnyttjar sina patienter är med andra ord just fiktiva. Enda sättet att få någon att t.ex. döda någon är om de luras att tro att de håller i något annat än ett vapen, och enda sättet en hypnotiserad människa skulle gå med på att göra något sexuellt med en hypnotisör är om de på något sätt är attraherade till dem även när de är vakna. Det är med andra ord ingen hjärntvätt.

Hypnos är ett annorlunda medvetandetillstånd som man når genom djup avslappning. Man kopplar aldrig bort varken sitt medvetande eller sin kropp under hypnos, utan man är alltid medveten om allt som försiggår runtomkring en. Man skulle kunna säga att det inte känns som att man är hypnotiserad när man faktiskt är det, eftersom man kanske ofta har någon sorts föreställning om att det ska kännas på något konstigt sätt, som att det enda som finns är hypnotisören.

Om hypnotisören skulle sluta ge sin patient instruktioner eller suggestioner av en eller annan anledning så betyder det inte att patienten fastnar i ett trancetillstånd. Eftersom hjärnan inte längre får något att koncentera sig på som kan hålla den vaken så går man bara från djup avslappning till att sova. Man vaknar sedan precis som vanligt, när kroppen känner att den fått tillräckligt med vila.

Eftersom hypnos kan få en att minnas saker man glömt är det ett ypperligt redskap för att minnas tidigare liv. En hypnotiserad person är mycket öppen för suggestioner, så det är viktigt att ställa öppna frågor, annars kan patienten svara enligt det de tror att hypnotisören vill höra. Ledande frågor som typ 'är du en slav?' är därmed bannlysta. Istället bör man använda öppna frågor, som exempelvis 'vad arbetar du med?' eller 'hur försörjer du dig?'

Lektionsförfattare: Traxy