Reinkarnationslära 701

Regressionsterapi

Regressionsterapi är ett mycket användbart redskap. Man kan gå till roten med problem och se hur de uppstod. Allt ifrån fobier till vissa kroniska åkommor, t.ex. astma, allergier och smärta, kan botas.

En person kan vara mycket rädd för hundar. I en regression kommer det fram att personen i sin barndom blev överfallen av en hund, eller kanske till och med dödad eller svårt skadad av en hund i ett tidigare liv. Är det då konstigt att personen nu har hundfobi?

En annan kan vara mycket allergisk mot katter, och när man går tillbaka till tiden och platsen där allergin uppstod kan man finna att han/hon blivit avrättad för att ha skadat en katt i ett tidigare liv i forna Egypten - där katten var helig.

Någon har alltid haft mycket ont i ett ben, men ingen medicinsk förklaring kan hittas, trots år av provtagningar och sjukgymnastik och smärtstillande medel och liknande. Först när han/hon går tillbaka till ett tidigare liv upptäcker de att de en gång skottskadat benet i ett krig och att såret aldrig läkte ordentligt. Kanske orsakade såret en blodförgiftning som ledde till döden?

I regressionsterapi går man alltså tillbaka till när problemet man har uppstod. Detta kan göras genom att man instruerar sig sig själv eller sin patient att "gå tillbaka till tiden och platsen när ditt problem först uppstod" eller "gå tillbaka till orsaken till ditt problem", men istället för 'problem' är man lite mer specifik, och säger saker som 'din hundfobi' eller 'din astma'. Alla saker härstammar inte ifrån tidigare liv, eller tidigt i nuvarande liv, utan kan t.ex. ha att göra med att man har en känslig kropp.

När man återupplevt orsaken är det dags att gå vidare. Släppa det som hände, förlåta sig själv och den eller dem som gjort en illa och intala sig att det som skedde hände så långt tillbaka i tiden att det inte kan eller får påverka en i det liv man lever nu.

En del problem ligger djupare än att det räcker med en session - kanske behövs det flera. En gräspollenallergi kanske först verkar härstamma ifrån att ha blivit våldtagen på en äng när man plockade blommor som ung flicka på 1800-talet, men trots att man lägger detta bakom sig så kvarstår allergin. Nästa gång upptäcker man nästa traumalager - överfall i en trädgård, går vidare, och stöter på nästa lager - en våldsam död som krigare på ett slagfält, som givetvis var fullt av gräs. Därför är det viktigt att man inte stirrar sig blind på att allt har en enkel förklaring. Själen är som en lök; det finns många lager man måste gå igenom för att komma till mitten. Å andra sidan får man ju heller inte snöa in på att allt har trettio olika förklaringar, för en del saker är verkligen enkla, och det bara finns en orsak till problemet.

Även om man inte tror på reinkarnation så kan man ändå hjälpas av regressionsterapi. ALLT härstammar ju inte ifrån tidigare liv. Personen kanske har lättare att godta att hjärnan hittar på scenarion för att förklara ett problemtillstånd. Fantasier som får hjärnan att iscensätta något som kan tolkas som ett tidigare liv, bara för att få en sorts 'logisk förklaring' till något som den annars inte kan förklara. Att den hittar på en berättelse som stämmer in med problemet bara för att kunna förstå det, så att man kan bearbeta det och släppa det. Regressionsterapi fungerar, och så länge den gör det ska man inte underskatta dess effektivitet, även om man tycker att reinkarnation bara är vidskepligt trams.

Lektionsförfattare: Traxy