Reinkarnationslära 602

Shanti Devi

Shanti Devi var en flicka som växte upp i Delhi i Indien på 1930-talet. Hon var mycket fåordig, fram tills hon var ungefär 4 år gammal, då hon sade att hon hade make och barn i Mathura som hon var tvungen att återvända till. Eftersom återfödelse är en av grundstenarna i hinduisk tro sade hennes föräldrar stilla åt henne att det var då, och nu är nu, men hon ville inte lyssna. Istället berättade hon om sina minnen för alla som ville lyssna. En av dessa, en av hennes lärare, skickade ett brev till adressen flickan uppgivit, och frågade om de förlorat en kvinnlig familjemedlem några år tidigare. Till lärarens förvåning kom det snart ett svar ifrån en man som sade att hans unga fru Lugdi Devi avlidit i barnsäng några år tidigare. Alla detaljer Shanti Devi berättat om kunde bekräftas.

Detta ledde till en stor undersökning, där flera forskare följde med flickan till Mathura. Hon kunde leda dem rakt till hennes förra hem och förklara på pricken hur det sett ut före renoveringen som gjorts nyligen. Dessutom kunde Shanti Devi delge mycket personlig information som ingen utanför familjen omöjligt kunde känna till, t.ex. vem som haft en affär med vem...

Varför kan då inte alla minnas sina tidigare liv? Åsikterna går isär. Enligt hinduismen är det en energi som kallas vaishnava shakti som sätts i rörelse så snart ett nyfött barn drar sitt första andetag, som orsakar en lätt omskakning av energikroppen och den fysiska kroppen och får den att glömma. Detta skulle också förklara hur det kommer sig att man oftast saknar minnen från händelser före tre års ålder - själen håller fortfarande på att anpassa sig till en ny fysisk hjärna. Alla minnen skulle lagras i något som kallas karmashaya, som kan liknas vid Akashakrönikan. Enligt mer västerländsk reinkarnationstro är det för att vi inte är menade att minnas tidigare liv för att det skulle kunna störa vårt nuvarande livsmål.

Hur kommer det sig i så fall att Shanti Devi kunde minnas sitt forna liv? Ett gammalt trick hos hinduiska yogier är att konstant upprepa Guds namn konstant för att ens sinne i dödsögonblicket skulle vara ett med gudomligheten. På så sätt, menas det, lyckades Lugdi Devi hålla sig lugn och klar när de flesta förlorar medvetandet, och när hon återföddes så fanns hennes medvetande med gudomlighetens namn istället för att låsa sig totalt fast i en ny fysisk kropp.

Lektionsförfattare: TraXy