Reinkarnationslära 5GET

-

ON-instruktion

Elevens uppgift är att meditera sig själv till minst ett tidigare liv och sedan redogöra för detta inför examinatören.

OFF-instruktion

VAD du ska göra: Beskriv hur karaktären genomför meditationen i RIK3c, från början till slut. Beskriv hans/hennes upplevelser av sina tidigare liv. När meditationen är slut redovisar eleven detta för läraren. Antingen kan du välja att fokusera mer på detaljer när eleven mediterar, eller mer på detaljer när de redovisar, eller lägga lika mycket krut på bägge. Plus för frågeställningar och sådant som karaktären kan tänkas fundera på. Tänk på vad de gått igenom under åren, och vad de fått lära sig där, t.ex. att det är mer sannolikt att man har varit slav än farao, så att säga...

HUR du ska göra:
a) Spela detta över IRC/MSN/ICQ med en lärare i ämnet. Bestäm en tid/plats att göra det på eller haffa dem när du ser dem. Om spelet inte sker med den ämnesansvariga, utan en av de andra lärarna i ämnet, så måste loggen ändå skickas till den ämnesansvariga för godkännande och rapportering.
b) Skriv ett långt rollspelsinlägg om det och PM:a direkt till den ämnesansvariga.

Skriv om hur det känns för din karaktär när han eller hon gör provet, och vad de tänker. Tycker personen att det är svårt, eller är det hur enkelt som helst? Tar det lång tid? Är personen nervös för att inte få det betyg han/hon strävar efter? Är det deras favoritämne, eller är det värsta ämnet de någonsin haft och de ska bli glada att äntligen bli av med det?

NÄR du ska göra: När du vill, men gärna så snart du kan! Ju snabbare du bestämmer dig för hur du vill göra uppgiften, ju snabbare kan du genomföra den och skicka in den, och ju snabbare blir det rättat och ju snabbare får karaktären betyget.

Kom ihåg:

Lycka till!

Lektionsförfattare: TraXy