Reinkarnationslära 503

Tidigare liv-minnen

Att vi har levt tidigare liv förklarar varför en del tycks kunna sådant de aldrig gjort förr, hur folk hittar i städer de aldrig besökt, hur man har viss fallenhet för något särskilt språk, varför man känner sig hemma på eller känner igen okända platser. Man har helt enkelt upplevt det förr.

Det finns folk som varit på besök i fjärran länder och som helt plötsligt börjat tala med invånarna på deras språk - trots att de inte kan ett ord egentligen. Det finns folk som har gått runt i städer de aldrig varit i, och ändå kunnat hitta genvägar och vet precis vart de leder, trots att de inte finns utmärkta på kartor och inte känns till av andra än invånarna på orten.

Att kroppen kan innehålla minnen eller spår av tidigare liv finns det vissa som hävdar. Det amerikanska mediet Sylvia Browne säger t.ex. att det i 90% av fallen finns samband mellan en skada ifrån ett tidigare liv och födelsemärken. Hon menar som exempel följande: "Om någon blev hängd för häststöld i ett föregående liv men i verkligheten var oskyldig fick konflikten ingen lösning, och spåren efter hängningen blev kvar i form av ett födelsemärke. Om däremot någon som hängdes för en häststöld och verkligen var skyldig fick konflikten en lösning, ämnet var slutbehandlat och när den livstiden slutade och det blev inga märken efter det." Att födelsemärken och skador ifrån tidigare liv skulle vara relaterade är hon dock inte den enda att hävda.

Lektionsförfattare: TraXy