Reinkarnationslära 502

Själsfränder

En själsfrände har alla, även om man kanske inte alltid har kommit överens om att inkarnera samtidigt. Man träffar gärna honom eller henne - den Rätte/Rätta - genom vad som till synes är en 'slump', och allt bara stämmer. Mr./Miss Right har infunnit sig! Man känner i både kropp och själ att man hör ihop, även om det kanske går emot både förnuft, förstånd och ens natur i övrigt.

Det finns de som hittat sin själsfrände av samma kön som de själva och blivit förälskade - trots att de i övrigt endast intresserar sig för personer av det motsatta könet. Samtidigt så finns det homosexuella som hittat sin själsfrände i form utav en person av motsatt kön! (Verklighetsbaserade engelska miniserien "Bob & Rose" är exempel på det.) Oavsett ens läggning är en själsfrände en person man attraheras av och vill dela sitt liv med, oavsett könstillhörighet.

Lektionsförfattare: TraXy