Reinkarnationslära 501

Själsgrupp

Det är vanligt att man återföds med i stort sett samma människor om och om igen. Familjen du har nu har du med största sannolikhet haft förut, om än i något annorlunda former. Du kanske var förälder, gift med ett nuvarande syskon, med dina nuvarande föräldrar som barn eller syskon!

Det finns också några vänner som tillsammans med dig bildar en själsgrupp. Ni hör ihop och känner varandra i liv efter liv. Denna själsgrupp består av en 7-8 människor, enligt författaren James Redfield ("Den nionde insikten"). Att man hör ihop betyder bara att man är länkade till varandra - Mr. eller Miss Right handlar om en särskild person - själsfränden.

Lektionsförfattare: TraXy