Reinkarnationslära 403

Västerländsk reinkarnationsteori

Enligt spiritualismen och New Age finns ingen karmastege, som i Hinduismen. Man lever endast för att lära, och det gör att man väljer vad man vill återvända som. Fattig i det här livet, rik i nästa, eller tvärtom. Däremot kan man förtjäna bra liv, om man har kämpat på bra. Sådana kan t.ex. märkas genom deras högre andliga medvetenhet. Ju tidigare man blir medveten om den, desto bättre.

Det är en vedertagen sanning inom västerländsk reinkarnationsteori att man går igenom olika liv för att lära sig saker och ting. Man skulle lika gärna kunna sitta i skolbänken som andeväsen, kan man tycka, men som det gamla kinesiska ordspråket säger: 'det man gör, det minns man'. Detta är den genomgående tanken bland reinkarnationstroende i västvärlden - att meningen med att vi lever är att vi är här för att lära oss vissa läxor. Därför stämmer tanken på att man kan återfödas i olika skepnader och i olika samhällsklasser och länder. Vi väljer förutsättningar i livet utefter det vi behöver lära oss.

Många inom New Age är ganska samstämmiga över att man faktiskt inte återföds som djur, ett fenomen man kallar transmigration. Delfiner återföds som delfiner, oavsett vad en del människor än hoppas. Sedan finns det de som säger att man KAN välja att återfödas som ett djur, men att man oftast väljer att vara människa. I djurvärlden kan man säga att det motsvaras av att katter föredrar att återfödas som katter, men att de, om de så önskar, KAN välja att vara kaniner i ett liv.

Lektionsförfattare: TraXy