Reinkarnationslära 402

Buddhistisk reinkarnationsteori

Nirvana, vilket i stort är samma sak som hinduismens Moksha, når den som följer medelvägen, även kallad den åttafaldiga vägen, vilken man symboliserar med ett hjul i Buddhismen. Enligt Buddha är allting förgängligt i vår värld - ingenting består. Det enda som återföds hos oss är vår karma, inte vår själ/atman. När man insett alla orsaker till lidandet, d.v.s. återfödelsen, så kan man bli befriad - uppgå i Nirvana. Precis som i hinduismen ser man alltså reinkarnation som ett nödvändigt ont.

En bodhisattva är en person som står inför Nirvana, men som väljer att stanna kvar på Jorden. Orsak? De vill stanna kvar för att hjälpa andra människor att uppnå upplysningen. När de har gjort det så kan de uppgå i Nirvana och slipper att återfödas, med allt vad det innebär. Ett känt exempel är Tibets andlige ledare Dalai Lama, som ju hela tiden kommer tillbaka. Han anses vara bodhisattvan Avalokiteshvara.

Lektionsförfattare: TraXy