Reinkarnationslära 401

Hinduisk reinkarnationsteori

Två av hinduismens tre grundpelare är Samsara - tron på det eviga kretsloppet och karma - tron på att man sår det man skördar. Det eviga kretsloppet, som går ut på att man föds, lever och dör, och medan man gör det skaffar man sig karma - god såväl som dålig - kan brytas, om man har klättrat högst upp på karmastegen, som är i sju steg (ibland pratar man även om spöken som ett åttonde steg):

  1. Gudar
  2. Nötkreatur
  3. Ormar och apor
  4. Människor av höga kast
  5. Människor av låga kast
  6. Övriga djur
  7. Insekter

I hinduismen är det ett belönings- och bestraffningssystem som sköter reinkarnationen. Sköter du dig får du ett liv som en högre stående varelse i nästa liv, och tvärtom. Man börjar som insekt, och när man levt ett gott liv som det, och har fått bra karma, blir man ett djur i nästa liv. Går det också bra blir man människa nästa gång. Lyckas det, blir man nästa gång en människa av ett högre kast än i det förra livet. Misslyckas man halkar man nedåt på stegen, och får jobba för att komma högre. Att man anser kor vara heliga i Indien, är helt enkelt för att de är högre upp på karmastegen än vad människor är. Sista steget innan man blir ett med Moksha, den slutgiltiga befrielsen från återfödelse, är som gud eller gudinna.

Lektionsförfattare: TraXy