Reinkarnationslära 303

Akashakrönikan

Alla människor har sina liv samlade på en plats som kallas Akashakrönikan är en vanlig åsikt. Ibland symboliseras den med ett svart ägg. Alla liv finns samlade där, såväl tidigare som framtida, liksom det nuvarande, som i ett stort bibliotek. Enda sättet att ta sig dit är genom meditation, men det är osäkert om det faktiskt går att läsa i böckerna, eller hur nu liven presenterar sig i den formen.

Lektionsförfattare: TraXy