Reinkarnationslära 301

Introduktion

Reinkarnation. Återfödsel. Tidigare liv. Att livet hela tiden är ett kretslopp, precis som allt annat. Tron på återfödsel är inget nytt påfund. Både hinduismen och buddhismen har det som centrala delar, som ni ska få lära er senare. Till och med kristendomens Bibel har innehållit texter om tidigare liv, men dessa ströks under ett av de första kyrkomötena, några få hundra år efter vår tideräknings början; närmare bestämt i Konstantinopel år 553. Förr användes kristendomen som ett sätt att kontrollera människor, vilket pågår än idag i vissa inriktningar, och om människor var tillåtna att tro på återfödelse fanns det ju inget krav på dem att ändra livsstil och bli frälsta i det nuvarande livet. Alltså ströks alla referenser till reinkarnation - utom kommentaren om att Jesus kanske var Johannes Döparen återfödd.

Du kanske är skeptisk till teorin om reinkarnation? Verkar den ologisk? Tvärtom är den MYCKET logisk! Energi kan inte förstöras, först och främst, bara omvandlas. Det är ett argument. Se på naturen som lever nya liv varje år utan att bli ifrågasatta. Växterna kommer ju till liv på våren och dör på vintern, för att födas på nytt när värmen kommer. Alltså är det naturligt att anta att så även sker med kroppar och själar, eftersom energi bara kan omvandlas...

En del kan gå med på att ha levt liv innan detta - ETT liv innan detta - vilket är totalt ologiskt. Lever vi två liv? Vad ska det vara bra för i sådana fall? Kommer vi återfödas till ett liv efter detta? Då har man ju haft TVÅ tidigare liv och inte ett... Antingen är det en cykel som hela tiden upprepas, vilket är logiskt, eller så föds, lever och dör vi, punkt.

Lektionsförfattare: TraXy