Naturmagi 602

Nyhedendomens historia

SKYDDAD TEXT 2001- © Sofia Meaden. Får användas i rollspelssyfte inom SH.

Ur läroboken: Nyhedendomens historia

Traditionellt sett var häxan en djävulsdyrkare som ingått ett förbund med Hin Håle själv, även om så inte var fallet om sanningen ska fram. Var dåtidens mugglarhäxor bara oskyldigt anklagade kristna, eller var de i själva verket utövare av en hemlig förkristen religion? Det var precis vad som påstods i boken The Witch-cult in Western Europe som kom ut 1921. Den skrevs av en brittisk antropolog och egyptolog vid namn Margaret Murray.

Murray hävdade att det skulle ha funnits en väl utspridd förkristen religion i Europa. Anhängarna skulle ha dyrkat en gudinna och en behornad gud, och de skulle ha agerat i hemlighet efter kristendomens intåg på den europeiska kontinenten. Den hade alltså levt kvar och verkat vid sidan av kristendomen och det var dess anhängare som jagades under häxförföljelserna. Det är en intressant teori, men det finns inga historiska bevis för den.

År 1954 publicerades boken Witchcraft Today i England. Författaren var en Gerald Gardner, spiritist och vän till ockultisten Aleister Crowley, som påstod sig ha blivit initierad år 1939 i en förkristen häxkult som överlevt till våra dagar. Efter det initierade han andra och bearbetade den nya moderna häxkulten, som fick namnet Wicca. Vad ordet Wicca betyder finns flera olika förslag på: dels finns det de som säger att det är slang för witchcraft, eller ett fornengelskt alternativt forntyskt ord som betyder "witch".

Aleister "Odjuret" Crowley, som ägnade sig åt både det ena och andra , hjälpte till att forma de Wiccanska ritualerna, t.ex. det med att åkalla elementen. Det gör man inom Ordo Templi Orientis (OTO) också, där både Crowley och Gardner var aktiva medlemmar. Crowley själv var mer lagd åt satanist-hållet, vilket många reagerar på. Är kanske inte Wiccaner djävulsdyrkare och satanister? Det är egentligen omöjligt att vara djävulsdyrkare när man inte ens tror på konceptet om en ondskefull makt vs en god. Det finns säkert en del satanister som håller på lite med Wicca, likväl som det finns kristna som gör det. Wicca i sig är dock varken kristet eller satanistiskt, utan endast nyhedniskt.

Lektionsförfattare: Traxy