Naturmagi 302

Naturmagi och andra ämnen

Tid: September
Plats: Klassrummet

Det finns mer eller mindre starka kopplingar mellan naturmagi och flera av de ämnen som undervisas här på Hogwarts. Idag ska vi gå igenom flera av dessa ämnen och besktiva den koppling som de har till naturmagi.

Trollformellärans koppling till naturmagi är inte så avancerad. Att ha en grundläggande förståelse för trollformler hjälper i många av de moment som vi kommer att gå igenom, såväl trollformler vi själva utövar mot naturen som hur vi kan ta hjälp av naturens magi.

Förvandlingskonsten har inte en jättetydlig koppling till naturmagin. Dock finns det en fördjupning till både naturmagi och förvandlingskonst som kallas för elementmagi. Det är förmågan att kontrollera naturens fyra element; vatten, jord, eld och luft. Den här typen av magi kommer ni att få lära er om ni fortsätter med naturmagi på FUTT-nivå.

Örtlärans koppling till naturmagi är mycket tydlig. Där örtlära handlar om att förstå och sköta om växter, örter och svampar handlar naturmagi om att utnyttja magin som finns i dessa. I många fall överlappar därför kunskaperna från örtlära och naturmagi.

Skötsel och vård av magiska djur har liksom örtläran en stark koppling till naturmagi. Då naturmagi även handlar om saker som djurtolkning och djurs påverkan går det lättare att förstå naturen i sin helhet om en är duktig på att förstå djur. Istället för att tämja och vårda djur så fokuserar naturmagi på de vilda djuren.

Spådomskonstens koppling till naturmagi är inte tydligt, men det finns delar av naturmagin som går ut på att tolka framtiden från tecken i naturen.

Spiritism och naturmagi har en stark koppling bland delas av amerikas ursprungsbefolkning. Där såg de den inneboende magin i naturen som andrar, ett synsätt som kommer tas upp och diskuteras på lektionerna.

Forntida runor använder sig av symbolers magi, men är ofta noga med material och plats. Många forntida resta monument har placerats på platser i naturen med stark magi.

Det här är de ämnen som har en någolunda tydlig koppling till naturmagi, men delar av naturmagin kan ha svagare kopplingar till fler ämnen så som Astronomi, Försvar mot svartkonster, Filosofi och Trolldryckslära. När dessa kopplingar uppkommer under lektionerna så kommer det att nämnas.

Lektionsförfattare: Foxears