Naturmagi 301

Vad är naturmagi?

Tid: September
Plats: Klassrummet

Naturmagi är ett ämne som behandlar olika sorters magi relaterat till naturen. Kort kan naturmagi brytas ner till tre olika delar: Betrakta, Nyttja och Kontrollera. För att verkligen lära sig bemästra naturmagi bör en fokusera på samtliga tre delar.

Betrakta naturen

Att betrakta naturen, och därmed försöka förstå sig på den, är definitivt ett grundläggande koncept och något som en alltid kan bli bättre på. Det finns många sätt att betrakta naturen på, och det rekommenderas att använda alla sinnen, inte bara synen, för att göra detta.

Ett bra sätt att börja är att röra sig mycket i naturen och lära sig ta in naturens olika intryck. Känna på trädstammar och stenar, lukta på gräs och blommor, smaka på löv och bär, höra vinden rassla i löven eller bäcken som porlar fram, se djur som rör sig över skog och fält. Att få en grundläggande känsla för hur naturen är och beter sig är väldigt bra för att senare kunna förstå naturen.

Vi kommer under lektionerna i naturmagi hålla på med flera delar som handlar om att betrakta naturen. Dels kommer vi göra utflykter ut i naturen vissa lektioner och bara ta del av omgivningen, något som ni alla rekommenderas att göra även på fritiden. Under årskurs fem kommer vi fokusera mer på betraktning av naturen, dels genom att kommunicera och läsa naturen, studera naturmagi från olika kulturer och även meditation, vilket kan vara ett sätt att få djupare kontakt med naturen. Nu under årskurs tre så kommer vi försöka förstå de mest grundläggande koncepten inom naturmagi, vilket kommer hjälpa oss när vi vill gå ut för att betrakta och förstå naturen.

Nyttja naturen

Att nyttja naturen är ett sätt att försöka använda den magin som finns i naturen till sin fördel. Ett exempel skulle vara att använda den magin som finns i naturen för att på ett eller annat sätt stärka sin egen magi. Det här begreppet kan sträckas långt, och i mångt och mycket så kan Örtlära och Trolldryckslära i grunden ses som sätt att nyttja naturens magi i och med sin användning av magiska plantor och djur. Att förstå hur en använder naturen till sin fördel är en viktig del i att utveckla sin magiska förmåga och utvidga sina möjligheter att kunna göra storartad magi.

Under våra lektioner i naturmagi kommer vi lära oss många olika sätt att nyttja naturen runt omkring oss. Dels så kommer vi redan nu i trean studera magikällor, vilka kan användas på olika sätt för att förstärka eller förbättra magi. Hur dessa används på bästa sätt kommer vi lära oss i senare årskurser. Under årskurs fyra kommer vi också gå igenom överlevnadsmagi, med olika sätt att nyttja naturens resurser för att överleva i det vilda.

Kontrollera naturen

Att kontrollera naturen är sätt att förändra eller styra naturen så att den beter sig på ett sätt som den inte skulle göra i vanliga fall. En av de mest enkla formerna av att kontrollera magi är växtmagi, det är sätt att få växter att exempelvis växa snabbare eller ge mer frukt än vanligt. Att kontrollera naturen i en större utsträckning som ensam magiker är väldigt avancerat, varför de flesta typer av magi som handlar om detta är ritualer eller annan magi som utförst i grupp.

Vi kommer redan under årskurs tre gå igenom gemensamma ritualer för att kontrollera vädret och vi kommer även diskutera andra typer av ritualmagi under åren. Även växtmagi kommer tas upp i årskurs fyra och de elever som väljer att läsa vidare på FUTT-nivå kommer att få lära sig att kontrollera de fyra elementen.

Läxa: Gå ut på Hogwarts marker och studera naturen

Lektionsförfattare: Foxears