Mytologi 704

Japansk skapelsemyt

Nihon-shoki och Kojiki, Japans äldsta historiska verk, är båda i stort sett helt överens med hur skapelsen gick till. Universum var från början en enda geléaktig och formlös klump och ur denna massa steg en gud Ame no minakanushi upp. Han var inte ensam utan ytterligare fyra gudar steg upp ur samma massa och dessa blev sedan de fem urgudarna. Gudarna blev flera så att ytterligare sju generationer av gudar och gudinnor föddes och de bodde i himlen, Takama-gahara, eftersom det fortfarande inte fanns någon fast mark att stå på. De yngsta gudarna, Izanagi och Izanami, fick uppgiften att skapa land. De höll upp det heliga spjutet i massan och det droppade från spjutet. Det var dropparna som skapade det första landet, ön Onogoro.

De båda gudarna steg ner till landet och byggde ett palats åt sig själva. De uppfann även bröllopsritualen och gifte sig och förökade sig. Dock var deras förstfödde son Hiruko, även kallad för Igelbarnet, hemskt vanskapt så de drev bort barnet på havet i en vassbåt. Hiruko hade blivit vanskapt eftersom Izanami hade varit den som först talat under bröllopsritualen och när de gifte om sig på rätt sätt så fick de bara välbildade barn tillsammans.

Deras första avkomma blev Japans övärldar och därefter födde hon gudarna och gudinnorna som hör ihop med vinden och bergen och andra naturfenomen. Sist födde hon Kagutsuchi, eldguden. När eldguden föddes brände han henne så pass mycket att hon dog och ur hennes döda kropp kom fler gudar och tårarna som Izanagi fällde födde ännu fler.

Gruppuppgift: Eleverna ska i grupper diskutera och jämföra den japanska skapelsemyten med andra tidigare skapelsemyter som de har lärt sig. Ta sedan upp diskussionerna i helklass.

Lektionsförfattare: Angfiel