Mytologi 404

Athenas födelse

Zeus, den högste guden, var känd för sina många kärleksaffärer med kvinnor. Efter att ha haft en sådan med titanen Metis fick han höra en profetia om att alla barn till Metis skulle bli större än sin far, så Zeus slukade Metis och trodde därmed att problemet var ur världen. Men så drabbades han av en fruktansvärd huvudvärk och till sist bad han Hefaistos att slå honom i huvudet med sin hammare och ur Zeus skalle klev Athena, fullvuxen och iklädd stridsutrustning.

Athena hade ärvt sin moders visdom och blev därmed gudinna över visheten och även en krigargudinna. Hon blev också beskyddare över Athen. Myten berättar om att Athena och Poseidon grälade om vem som skulle bli beskyddare av staden Athen och det beslutades att den som kunde ge dem främsta gåvan till staden skulle bli des beskyddare. Poseidon skänkte staden en källa vid Akropolis men eftersom han var havsgud så var källan fylld med saltvatten. Athena skänkte staden olivträdet, vars olja kunde användas till belysning, matlagning och handel. Detta ansågs som den största gåvan och folket uppkallade sin stad efter Athena. Man uppförde också ett tempel på Akropolis och kallade det Parthenon efter ett av Athenas många namn, parthenos, som betyder jungfru.

Lektionsförfattare: Admanta