Mugglarstudier 701

-

Elektricitet är det som gör det möjligt för mugglarna att leva i så hög standard utan att det finns magi. Nästan allting i en mugglares hem går på elektricitet, utan detta skulle mugglarna leva ett totalt annorlunda liv. Exempel på saker som är elektriska: Tele-fån, dattor och lampor.

Läraren visar och presenterar följande saker:

Alla elever får ut varsin glödlampa med hållare, sladdar och en batterihållare. Förklara att eleverna ska koppla ihop glödlampan och batterihållaren med hjälp av sladden och sedan tända lampan med att tillföra elektrisk kraft med hjälp av magi till batterihållaren. Om för mycket energi tillförs kan lampan explodera.

Lektionsförfattare: Foxears