Mugglarstudier 401

-

Material:

Litteratur:

Floyd, Amandah: En Magikers Guide till Mugglarna (Kapitel 14)

Mugglarföremål:

Telefoner
TV-apparater
Datorer

Ur läroboken:

I tidigare kapitel har vi diskuterat mugglarnas användande av elektricitet och hur det gör att de kan överleva i en värld utan magi. I följande kapitel ska vi ta oss en närmare titt på några av de föremål mugglarna använder för att underlätta för sig själva i vardagen. Det här kapitlet handlar främst om de uppfinningar mugglarna har gjort åt sig själva för att förenkla kommunikationen mellan två mugglare. Så följ med när vi tar oss en närmare titt på mugglarnas hem.

Telefon

Telefonen är otroligt viktig för mugglarsamhället. Föreställ dig en magiker utan uggla eller flampulver, så kanske du förstår hur isolerad mugglaren känner sig utan sin telefon. Telefonen skickar ett samtal från en så kallad telefonlur till en annan, via elektricitet. Mugglaren talar in sitt meddelande, och det far sedan med blixtens hastighet genom elektriciteten till den andra telefonluren, där mottagaren kan höra vad som sägs, nästan som att de båda mugglarna befann sig i samma rum! Till skillnad från ugglor sker det omedelbart med liten till ingen fördröjning. I sanning en av mugglarnas mer snillrika uppfinningar. Det fungerar dock inte så att mugglaren bara plockar upp en telefonlur och sedan kan prata med precis vilken annan mugglare som helst. Nej, för att komma till rätt person måste mugglaren först slå in ett så kallat telefonnummer. Det går att koppla in flera telefoner till ett och samma nummer, exempelvis i ett hushåll, så att när någon ringer just det specifika telefonnummret så kan man svara från vilken telefon som helst som har samma nummer. Eftersom majoriteten av mugglarna idag har telefoner finns det väldigt många nummer att hålla reda på. Därför har mugglarna skrivit en bok de kallar för telefonboken, där alla nummer står uppskrivna. För att underlätta för varandra har de också delat in alla telefonnummer i olika områden, där alla nummer i ett visst område börjar med samma sifferkombination, ett riktnummer kallas det för. På så sätt vet telefonen om den ska ringa någon i London eller i Birmingham, bara av att kontrollera de första siffrorna. På så sätt kan flera mugglare ha samma telefonnummer, men med olika riktnummer. Innan telefonboken uppfanns var det mugglare som fick sitta mitt emellan två telefoner och höra efter vart mugglarna ville med sitt samtal. De kallades växeltelefonister, och platsen mellan telefonerna kallades växeln.

Om du har varit ute och rört dig bland mugglare på sistone har du säkert sett ett flertal som går omkring med handen för örat och talar rätt ut i luften. Det är ingen källa till oro, mugglarna har inte blivit galnare än vanligt. Istället har de uppfunnit en helt bärbar telefon så att de aldrig behöver oroa sig för att vara ensamma. Det kallas för en mobiltelefon, och gör att mugglarna kan ringa till varandra oavsett var de är någonstans, istället för att behöva hålla sig hemma för att få prata med någon. Man kan undra varför mugglarna väljer att prata med varandra på långt avstånd istället för att besöka varandra, men som vi kommer gå igenom senare, så har mugglarna en helt annan syn på geografin och vad som är långt bort eller nära. De har helt enkelt inte rätt resurser för att kunna träffa varandra snabbt och enkelt, och måste därför nöja sig med sina telefoner.

TV-apparater

TV är en annan av mugglarnas konstiga uppfinningar som de använder för att kommunicera med varandra. Till skillnad från telefonen är TV:n dock byggd att endast fungera åt ett håll. Den går att likna vid Trådlösa TrollkarlsRadion i det att den tar emot signaler som sänds från en plats till det omkringliggande området. Istället för att använda magi förlitar sig TV, eller television, på elektricitet för att skicka ut en signal. Likt TTR kan man med en TV höra ljud, men till skillnad från vår älskade radio visar TV:n också bilder. På det här sättet är det en kombination av TTR och ett magikerporträtt, men med större variation på vad som visas. Mugglarna kallar det som syns på TV:n för ett tv-program, och detta byts ut beroende på vilken tid på dygnet det är, var TV:n befinner sig, och vilken kanal mugglaren väljer att titta på. Olika kanaler kan sända olika typer av tv-program, såsom matlagnings-, musik- eller nyhetsprogram. I dagens mugglarsamhälle har nästan varje mugglarhem en TV och det är inte ovanligt att finna hela familjer av mugglare sittandes framför en och samma apparat. En vanlig mugglar-TV har, enligt mugglarnas egen utsago, fem standardkanaler. Sedan finns det något mugglarna kallar "kabel-TV" och "digital-TV" som ger dem ett ännu större utbud på tv-kanaler. Exakt hur dessa fungerar är oklart, men troligtvis drivs de på elektricitet.

För att få TV:n att fungera behövs en så kallad "fjärrkontroll". Det är en liten bit plast (se kap. 2) med knappar på. Om man trycker på en knapp motsvarar det en kanal på TV:n. Det finns också knappar för att förändra ljud och bild på TV:n, eller för att stänga av den. Den som har fjärrkontrollen i en mugglarfamilj räknas som den med makt, då det är den och endast den mugglaren som har kraften att välja vad som visas på TV:n. Studier visar att kampen om fjärrkontrollen är den största källan till osämja i många mugglarfamiljer.

Datorer

Datorer är en av mugglarnas senaste uppfinningar för kommunikation. De kan nästan ses som en kombination av en telefon och en TV. Utseendemässigt skiljer en dator sig inte mycket från en TV. De har samma form, antingen lådformad eller plattare, där framsidan är en "skärm" som bilderna visas på. Till skillnad från TV:n så kommer datorn med en extra burk. Enligt mugglarna är den extra burken den egentliga datorn, och skärmen är bara till för att visa det som finns på datorn. Hur osannolikt det än må låta får vi ta mugglarnas ord på det hela, då en dator är lika svår att förstå sig på som allt annat mugglarna har för sig. Till datorn är det även kopplat ett "tangentbord", en platta av plast med små knappar, så kallade tangenter, på. Mugglarna använder även en "mus" för att styra vad som görs på datorn. Varför den kallas en mus har mugglarna inte svar på, och en snabb blick på föremålet ger ingen ledtråd: det liknar inte alls en gnagare.

Datorns användningsområden är många och varierade. Mugglare kan använda den för att skriva dokument utan att behöva använda vare sig fjäderpenna eller pergament (eller penna och papper, som deras omagiska version kallas), men de kan också använda den för att lyssna på musik, se på film (en sorts TV, men som bara visar samma sak hela tiden) eller för all del skriva brev till varandra. Med hjälp av en speciell elektricitet som kallas "internet" kan mugglarna skriva brev på datorn, som sedan skickas via internet till en annan dator. Dessa kallas e-mail, efter elektronik - samlingsnamnet på all teknologi som drivs av elektricitet. De kan även skicka snabbrev, som tas emot nästan lika snabbt som de skrivits. En sorts text-baserad telefon i datorn, alltså. Säkerligen har datorn ännu fler användningsområden för den snillrike mugglaren, men de förblir oupptäckta; mången en mugglare har vägrat svara på frågor om vad han egentligen gör på internet.

Lektionsförfattare: Shetani