Magiska Sporter och Hälsa 603

Att vara knatteledare - 3

Tid på året lektionen ges: Vårtermin

Förslag på hur man kan ge lektionen

Ta upp en lista med problem som kan uppstå. Diskutera dem i klassen, i smågrupper, genom rollspel eller låt varje elev skriva ner sina svar. Problemen kan t.ex. vara:

Lektionsförfattare: Embli