Magiska Sporter och Hälsa 404

Bzyk-boll

Ges: Någon gång under vårterminen.

Kort sammanfattning: Magisk variant av brännboll.
Antal spelare: Allra minst 6, gärna åtminstone 10, upp till kanske 40 personer som max. Uppdelade i två lag.

Utrustning som krävs

Beskrivning och regler

Spelarna delas upp i två lag. Det ena laget börjar "inne" och det andra "ute". Efter en förbestämd tid (vanligtvis 20-45 minuter) byter lagen plats. Ibland byter man plats flera gånger, så att varje lag får två eller fler chanser att spela både inne och ute. Spelarna i innelaget har tre försök på sig att slå iväg bollen med slagträet, och när bollen slagits iväg springer de mellan baserna.

Utelaget försöker fånga bollen (och är extra motiverade att försöka ta lyra för att förhindra att bollen hinner dela på sig), och kastar den sedan till brännaren, som när hen har fått bollen, och med foten på brännplattan, ropar "bränd". De innespelare som då inte befinner sig vid en bas blir brända och måste gå tillbaka till föregående bas, och utelaget får ett poäng för varje bränd spelare.

Baserna flyttar på sig under spelets gång, så som spelare gäller det att ha koll på dem. Baserna kan dessutom nu och då flasha till, varpå de skickar en lamslagningsjinx mot närmsta spelare. Jinxen går långsamt nog för att den går att undvika med lite tur och skicklighet, men snabbt nog för att det ändå är svårt. Lamslagningen varar i fem sekunder.

Om en innespelare lyckas slå bollen så att hen kan runda hela fältet innan motståndarlaget bränner innelaget så får hen fem poäng och får börja på ytterligare ett varv om hen vill. Varje varvning av fältet ger innelaget ytterligare fem poäng. Övriga spelare som kommit till sista konen på samma boll får dock inte varva.

Poäng för innelaget: 1 poäng varje gång de får iväg bollen på första försöket, 1 poäng varje gång en spelare springer 3 koner eller mer på ett slag, 5 poäng för varvning.
Poäng för utelaget: 3 poäng för lyra, 1 poäng för varje bränd person.
Övrigt av intresse: Främst populärt i Östeuropa. "Bzyk" (бзик) betyder "konstigt, mysko".

Lektionsförfattare: Gaya