Magiska Sporter och Hälsa 403

Diskussion om lagkänsla

Tid: Sommartermin

Eleverna får diskutera lagkänsla i helklass, grupper eller par. De pratar om frågor som t.ex.

Lektionsförfattare: Embli